ติดต่อเรา


สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
999/19 หมู่ 6 (บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.(056)217851,086-4490084 แฟกซ์ (056)217852
Email : nakhonsawan@otep.mail.go.th