ขอเชิญสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรอกแบบสอบถามเลือกคำตอบหรือเขียนคำตอบลงในช่องว่าง โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. กรณีอายุการเป็นสมาชิก 40 ปีขึ้นไปหรือสมาชิกที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ด้วยการ สแกนคิวอาโค้ด เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดสวัสดิการต่อไป

32080900_2075177622729621_8146161872144433152_n