ผอ.สกสค.นครสวรรค์ ท่านเสน่ห์ มูลเงิน ร่วมบรรยายให้ความรู้ งาน ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. และเรื่องหนี้วิกฤต

ผอ.สกสค.นครสวรรค์ ท่านเสน่ห์  มูลเงิน ร่วมบรรยายให้ความรู้ งาน ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. และเรื่องหนี้วิกฤต
ร.ร.วัดหนองตางู อ.บรรพตฯ ในเดือน พ.ค. 2560
1495004509646
IMG_20170512_113504