การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2564

นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีการจัดนั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม
28555

28561