การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://www.otepc.go.th/…/item/2841-2020-01-03-02-49-51.html
82004515_2463608227228135_494540895446630400_o