กิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ “เคียงคู่เพื่อนครู ห่วงใยใส่ใจดูแลครู”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ “เคียงคู่เพื่อนครู ห่วงใยใส่ใจดูแลครู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจ การส่งเสริมสุขภาพของสำนักงาน สกสค. นครสวรรค์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการได้มีโอกาสช่วยเหลือ ดูแลเพื่อนครูที่เจ็บป่วย เป็นต้น โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
212264645_3010087742571933_7710895192212935935_n

211642632_3010089515905089_8062269031755683501_n

212156928_3010090859238288_3739893255363902635_n

212329971_3010090909238283_5132534831165354738_n

212499601_3010089365905104_1256835206855663457_n

212534617_3010090032571704_2525201733637870905_n

212721192_3010090392571668_917498310207110654_n

212736711_3010090059238368_5709534852851205799_n

212757988_3010088009238573_2073043262248406751_n

214432975_3010088295905211_2502337906956871576_n

215358079_3010091219238252_2273163827661356750_n

217024559_3010091272571580_4943680853781748627_n