กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big clenning day สนง. สกสค.จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์2

ชมวีดีโอ >> https://drive.google.com/file/d/1jLLAt0qatF_ZYVu9kAY6LqmeNkw7w25J/view?usp=sharing