ขอความร่วมมือสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรอกแบบสอบถามความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

179021102_2881329808790549_103169770077634331_n