คณะทำงานตรวจประเมิน การดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานตรวจประเมิน การดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จ.นครสวรรค์ ได้พบปะเยี่ยมเยียน สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
จว.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓

จว_1.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓

จว_2.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓

จว_3.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓

จว_5.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓

จว_6.ตรวจ22ก.ค.64_๒๑๐๗๒๓