ตัวแทนจิตอาสาอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการรอบที่ 1 อำเภอชุมแส

โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ “เคียงคู่เพื่อนครู ห่วงใยใส่ใจดูแลครู”และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการได้มีโอกาสช่วยเหลือ ดูแลเพื่อนครูที่เจ็บป่วย ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครรค์ ขอขอบคุณมา ณที่นี้ สำหรับตัวแทนจิตอาสาอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการรอบที่ 1 23 กรกฎาคม 2564
220967247_3011638442416863_5815706047704822511_n

221764037_3011638459083528_6409407080115933104_n

221871502_3011638482416859_2022158127821968730_n

223784818_3011638339083540_4362327499979354757_n (1)