การระชุมเตรียมการดำเนินงานกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561

นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการระชุมเตรียมการดำเนินงานกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบกำหนดการ และพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมการถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 การประชุมครั้งนี้โดยมีพระครูสิริโพธาภิรัต รองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง นายสุทิน ตาก้อนทอง ไวยาวัจกรวัดโพธาราม พระอารามหลวง นายทนง ทศไทร ประธานบำนาญภาคเหนือ นายมาโนช ห่วงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง นายสุรินทร์ อยู่พล ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้นายเสน่ห์ มูลเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จ.นครสวรรค์
Document0-003