นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส. นายเขมชาติ คงหิรัญ ข้าราชการบำนาญ สพป.นว.เขต 1 ณ เมรุวัดวัดบ้านวัง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
28343

28344

28345

28346

28347

28348

28349

28350

28352

28353

28356