ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน

pZlvGkrPWa_1608469096