ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ช.พ.ค.ช.พ.ส.เพื่อแจ้งสมาชิกทราบ ภาพและข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.