ประชาสัมพันธ์ “พร้อมเพย์”(PromptPay) เริ่ม 15 ก.ค. 59

สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ “พร้อมเพย์”(PromptPay) เริ่ม 15 ก.ค. 59 บริการโอนเงิน-รับโอนใช้เลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือแทนบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการโอนข้ามเขต-ข้ามธนาคารและค่าธรรมเนียมการโอนไม่เกิน 5,000 บาทฟรีทุกรายการ เริ่มใช้ 31 ต.ค.59
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10