ประชาสัมพันธ์ มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.นครสวรรค์ (สำหรับสมาชิกผู้กู้กับธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 1) สมาชิกที่กู้ ธ.ออมสินสาขา นครสวรรค์ สวรรค์วิถี โกรกพระ ตลาดศรีนคร พยุหะคีรี หนองเบน หนองปลิง ลาดยาว บรรพตพิสัย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์ จึงประชาสัมพันธ์ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว

Document0รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-001 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-002 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-003 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-004 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-005 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-006 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-007 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-008 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-009 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-010 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-011 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-012 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-013 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-014 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-015 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-016 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-017 รายชื่อลูกหนี้_ส่งสกสค ออมสินเขต 1-018