ประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจคัดกรองตาเพื่อค้นหาผู้ป่วยต้อกระจก ( วันที่ 7 มิ.ย.60 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมข้าราชการบำนาญ จ.นครสวรรค์)