ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรงแรมใกล้เคียง กรณีหอพัก สกสค.ถูกจองเต็มในช่วง เดือน มีนาคม ครูอาวุโส รับเข็ม จึงขอแนะนำโรงแรมใกล้เคียงตามรายชื่อ

Document0