ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษ