ประชุมคณะกรรมการ สกสค.นครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2559

ภาพแสดงประชุมคณะกรรมการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 5/2559
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
DSCN9765       DSCN9763