ประมวลภาพงานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพงานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น เป็นการนำเสนอผลงาน การบริการเหนือความคาดหมายของ 77 จังหวัดทั่วประเทศและผลิตภัณฑ์จากครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนครสวรรค์ มาจัดจำหน่าย ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ ได้เข้าชมนิทรรศการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายเสน่ห์ มูลเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ในงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ครูที่ประสพความสำเร็จโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. การแสดงพิเศษ น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ และการเสวนา “จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างไร ให้ถูกใจครู” โดยผู้แทนครู วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีทอล์คโชว์ ฮาแบบ non stop อ.จตุพล ชมภูนิช หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในงานบริการ การเสวนา เหลียวหลังแลหน้า เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิติครู โดยประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู 4 ภาค
1.1.1.1

1.1.1

1.1

1

2

3

4.1

4

6

10

11

12

13