ผอ.สกสค.นครสวรรค์ โดยท่าน เสน่ห์ มูลเงิน พร้อมสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ