ผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

M6zOU3aVBq_1539167033