ภาพกิจกรรมกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

DSCN5665

DSCN5671

DSCN5672

DSCN5679

DSCN5681

DSCN5708

DSCN5720

DSCN5725

DSCN5734

DSCN5735

DSCN5734

DSCN5735

DSCN5677