รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชน

g7nxJvADKQ_1464840657

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และธรตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารสถานที่และอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐