รายละเอียด และขั้นตอนการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รายละเอียด และขั้นตอนการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กดตามลิ้งค์>> http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3927
204345336_2935594583362828_1174829240670221897_n