การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายเสน่ห์ มูลเงิน ผอ.สกสค.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้มีการขยายผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ประธานอาชีวศึกษานครสวรรค์ พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤต ชูชาติ , นายมาโนช ห่วงศรี , นายศิริโรจน์ นามเสนา , นายทนง ทศไกร , นายสมยศ วรอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรินทร์ อยู่พล , นายชวลิต ยี่สาคร , นายวิญญู เมฆไตรรัตน์ กรรมการ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม สกสค.นครสวรรค์
62314951_2368125686768145_7461951046198231040_n

62341273_2368125610101486_5224396509457416192_n

62362022_2368124606768253_7922284494227243008_n

62594839_2368124813434899_1087912853844787200_n

64243156_2368125336768180_1664601063321239552_n

64279777_2368125446768169_1112521569046888448_n