วันนี้ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดนครสวรรค์ มีมติเลือกนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

DSCN7091

DSCN7101

DSCN7102

DSCN7106

DSCN7108