สกสค.จ.นครสวรรค์ จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 สนง สกสค.จ.นครสวรรค์
จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่าน ส.ส.วีระกร คำประกอบ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ จากนั้น นายเสน่ห์ มูลเงิน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. เช่น การขอรับเงินค่าจัดการศพ ,การทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. , การขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส.กรณีหย่าและกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย , เรื่องหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. , นอกจากนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. โดย วิทยากร นางสาวสุทธิณี ศรีภักดี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโกรกพระ และ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายกฤต ชูชาติ ในช่วงท้าย ได้มีการอภิปราย ซักถามปัญหา และปิดการประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์