สกสค. ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดอกเบี้ย 3.5% แก้หนี้วิกฤติครู

97DLx2LT4G_1494839421 G1uDubdxbo_1494839421