สกสค.นครสวรรค์ บริการสมาชิก ช.พ.ค. ทำระบุสิทธิ กรณีสมาชิกเจ็บป่วยฯ

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดนครสวรรค์  โดยท่านเสน่ห์  มูลเงิน  ผอ.สกสค.นครสวรรค์  เดินทางพบปะสมาชิก ช.พ.ค. นายพันศักดิ์  ชมภูพื้น   ที่บ้านเลขที่  489 หมู่ 6 ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  และได้มีการบริการ ทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. เนื่องจากสมาชิก เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางมาทำระบุ ที่ สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ได้
DSCN9817 DSCN9811 DSCN9810 DSCN9820