สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู😊

สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู😊
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3825
และทางอีเมล otep_htl@otep.go.th
หรือคลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNiMF0WyTmuWCJVnbOmFV4jqgwwQKBukp2KuXXS-l6tajYuw/viewform?fbclid=IwAR1HkgTI1QxL12sp32dXcPXXccugBJi6jATB_XQEesJwmx-Eokm8o9c5Y5c