สมาชิก ช.พ.คและช.พ.ส.ที่มาติดต่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ สามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัย

DSCN0782        ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต นั้น  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์  ได้เปิดให้ สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ที่มาติดต่อ  สามารถร่วมลงนามไว้อาลัยได้แล้ว