สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษฯ

สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์   ส่งเสริมผักปลอดสารพิษ
ผักต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดภาระค่าใช้จ่าย
เช่น มะนาวพวง ไร้เมล็ด ออกผลทุกฤดูกาล

DSCN9744 DSCN9746

ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดนครสวรรค์