สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พระสงฆ์จำนวน 68 รูป รับบิณฑบาต โดยมี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในสังกัดต่างๆ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

DSCN7622

DSCN7631

DSCN7633

DSCN7634

DSCN7635

DSCN7636

DSCN7637

DSCN7638

DSCN7639

DSCN7641

DSCN7642

DSCN7643

DSCN7644