สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา
ข่าวประชาสัมพันธ์ พยุหยาตราทางชลมารค