สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2559

สงกรานต์ปีใหม่ไทย สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
สรงน้ำพระพุทธรูปและพระพฤหัสบดี
เมื่อ 28  เมษายน 2559
DSCN9667 DSCN9670 DSCN9673 DSCN9678 DSCN9680 DSCN9682 DSCN9683 DSCN9701

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์