สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จ่ายเงินค่าจัดการศพและร่วมงานสวดพระภิธรรม สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

Doc1