สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. เสียชีวิตแก่ทายาทผู้รับเงิน ของนายพันศักดิ์ ชมภูพื้น เมื่อ 30 มิถุนายน 2559

DSCN0036 DSCN0037 DSCN0038