สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดูและบุคลกรทางการศึกษาผู้สูงอายุ งานดูแลครูไทยวัยเกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.

15224