สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
ในวัน พุธ 21 ธันวาคม 2559
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สูงอายุได้มีสถานที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย และเพื่อรวบรวมคลังสมองของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

DSCN1385 FB_IMG_1482373296593 DSCN1389 DSCN1396