สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

สำนักงานสกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของนายนิยม กาเล็ก ภาพถัดไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของ นายมนตรี สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบำนาญ เขต 1 อ.ชุมแสง วันนี้เช่นกัน
24991197_2000331076880943_1904660892758866801_n
130872