สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ทำให้เจ้าหนี้มีการดำเนินคดีกับผู้กู้จนได้รับความเดือดร้อน
20210713_093140

20210713_093342

20210713_093358

20210713_093412

20210713_093522

20210713_094151

20210713_094315