สำนักงาน สกสค.จ.นครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. สังกัด สกสค.นครสวรรค์

DSCN9893

DSCN9894

DSCN9903

DSCN9917

DSCN9919

DSCN9929

DSCN9930

DSCN9931

DSCN9932

DSCN9933

DSCN9934

DSCN9936

DSCN9937

DSCN9938

DSCN9940

DSCN9941

DSCN9942

DSCN9945

DSCN9948

DSCN9955

DSCN9958

DSCN9963

DSCN9965

DSCN9966

DSCN9968

DSCN9977

DSCN9981

DSCN9985

DSCN9990