สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์ กับธนาคารออมสินจัดประชุมลดภาระหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา


สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์ กับธนาคารออมสิน จัดประชุมโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบหลักเกณฑ์โครงการครั้งนี้ โดยมี นายเสนห์  มูลเงิน  ผอ.สกสค.นครสวรรค์และธนาคารออมสิน เป็นผุู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้
DSCN0907
DSCN0915DSCN0930DSCN0879