สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์ มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

 นางพนิดา  ภู่ตระกูล  และ นางอรสา  สงทอง พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์
มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท  ของสมาชิก  ช.พ.ค.  นายผัด  ยิ้มยัง  ข้าราชการบำนาญ สพป.นว.2
ที่เสียชีวิตด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์

DSCN9801    DSCN9802