เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงโครงการครูช่วยครูฯ อ.ลาดยาว และ อ.แม่วงก์

คลิ๊กดูต่อวีดีโอ>>