เรียนสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ที่หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เรียนสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ที่หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย กรุณานำเงินเข้าบัญชีไว้ล่วงหน้าก่อนทำการหัก 1 วัน รายละเอียดวันเวลาดังภาพ ตรวจสอบยอดค้างชำระตามคิวอาโค้ด
83636661_2563578540556191_5879351830659465216_o