เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ขอประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ประกาศการรับสมัคร พร้อมแบบฟอร์มในการสมัครต่างๆ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ 056-217851, 086-4490084)