แจ้งยอดหักเงินค่าสงเคราะห์รายศพของ สมาชิก ช.พ.ค.ช.พ.ส.หักเงินผ่านบัญธ.กรุงไทย เดือน ก.ค.2563

ก.ค.63
หรือตรวจสอบประวัติการชำระเงินของตนเองได้ที่>> http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/ และตรวจสอบข้อมูลอื่นๆได้ที่เว็บไซต์>> http://www.otep-nsn.go.th/