แจ้งยอดหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เดือน พฤศจิกายน 2563 และแนบรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม เพื่อให้สมาชิกได้ทราบ

126359539_2824086597838716_1821345387709628037_o