โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2559”

IMG_20160709_090747_11CS
IMG_20160709_090912
IMG_20160709_095833

IMG_20160709_101705
นายเสน่ห์  มูลเงิน ผู้อำนวยการ สกสค.นครสวรรค์ ร่วมอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2559”
โดยมี  นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ  ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเทล  จ.ตาก