ประกาศถอนรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป